Home > Uw bouwtraject

Uw bouwtraject

FASE 1:  Vrijblijvend oriënterend gesprek
De opdrachtgever uit zijn wensen omtrent het bouwproject.
Zowel de manier van werken wordt besproken als de bouwstijl en het beschikbare budget.

FASE 2:  Het voorontwerp
Vertrekkend van het oriënterend gesprek maakt de architect een voorontwerp van het bouwproject op. We gaan tevens de stedenbouwkundige mogelijkheden na van het terrein. We visualiseren dit ontwerp aan de hand van plannen en 3D visualisaties. Ook wordt in deze fase reeds een raming van de werken opgemaakt. Elk project wordt ontworpen en gerealiseerd zodat het steeds voldoet aan de geldende EPB eisen (energieprestatie).

FASE 3: De bouwaanvraag
Het door de opdrachtgever goedgekeurde voorontwerp wordt verder uitgewerkt. Alle plannen en documenten nodig voor de bouwaanvraag worden door ons ingediend bij de overheid. Wij volgen stipt het verloop van uw bouwaanvraagdossier op.

FASE 4: Uitvoeringsdossier - Prijsaanvraag
Na goedkeuring van de bouwaanvraag worden de lastenboeken en meetstaten opgemaakt. Het project wordt in detail uitgewerkt en afgestemd met de stabiliteitsingenieur, de veiligheidscoördinator en de energieverslaggever. 
De opdrachtgever heeft de vrijheid bij keuze van alle aannemers.

FASE 5: Uitvoering van de werken
De werken worden opgstart door de aannemer. De architect volgt de uitvoering van de werken in alles fases. Er wordt verslag bezorgd van de diverse werfcontroles. Na uitvoering van de werken wordt in aanwezigheid van de opdrachtgever en de aannemer overgegaan tot oplevering van de werken.